CÔNG TRÌNH: MS THANH NỮ

Địa điểm: Hòa Phát, Cẩm Lệ, Đà Nẵng Quy mô: 5 x 20m x 3 tầng.

Xem thêm

CÔNG TRÌNH CHẠY ĐUA ĐÓN TẾT 2016 – STARTUP HOUSE

Công trình được thiết kế trong vòng 3 ngày đêm không nghỉ, thời gian xin phép xây dựng trong vòng 2 ngày....

Xem thêm