Báo giá đánh bóng sàn bê tông

  • Phí dịch vụ mài sàn và đánh bong sàn bê tông theo dự toán:

Stt

Diễn giãi

ĐVT

Số lượng

Đơn giá
VND

Thành tiền
VND

02

Mài sàn bê tông với 11 bước:mài sàn bê tông,đánh bóng bê tong,siêu bóng bê tông với máy móc và hóa chất chuyên dụng

M2

1

Từ 50,000>
150,000

 

 

 

 

Diện tích thực tế được tính khi nghiệm thu bàn giao
Đơn giá này bao gồm:

  • Chi phí nhân công, máy móc,khấu hao dụng cụ và thiết bị hỗ trợ.
  • Chi phí hoá chất chuyên dụng.
  • Các chi phí cần thiết khác liên quan đến việc thực hiện dịch vụ

Phí dịch vụ này chưa bao gồm:

  • Thuế GTGT 10%.

Thanh toán:
Lần 1: ứng 10 % >30 giá trị hợp đồng khi bên B mang vật tư thiệt bị tới công trinh.
Lần 2: ứng 40 % giá trị hợp đồng tiếp theo khi bên B hoàn thành 50 % khối lương công trinh.
Lần 3: thanh toán  50 % giá trị hợp đồng còn lại  khi bên B hoàn thành 100 % khối lương công trinh.
Phần hỗ trợ từ công trình :

  • Điện.-Nước.
  • Vị trí để dụng cụ, khu đậu xe cho nhân viên Công ty CP TM & DV Công nghiệp Hoàng Gia

CHÚ THÍCH: Phí dịch vụ này dựa trên khu vực phải làm dịch vụ, số nhân viên và quản lý, cũng như tần suất làm việc tại các khu vực như đã đề cập ở trên. Nếu có sự thay đổi lớn nào về khu vực làm dịch vụ, chủ nhà và Công ty ĐT TM & DV Công nghiệp Hoàng gia sẽ nhất trí thảo luận lại về phí dịch vụ.

CÔNG TY TNHH ĐT TM DV DANACLEAN

Địa chỉ: 146 Nguyễn Duy Trinh - Quận Ngũ Hành Sơn - Tp.Đà Nẵng

Website: danacleandn.com

Email: [email protected]

Số điện thoại: 0979353157 - 0905458943