Dịch vụ

Dịch vụ vệ sinh là một trong những dịch vụ cần nhất là trong các khu đô thị lớn, thành phố

Xem thêm

Dự án

Những công trình chúng tôi đã hoàn thiện..

Xem thêm

Sản phẩm

Những sản phẩm của chúng tôi..

Xem thêm

Dịch vụ của chúng tôi gồm có:

CÔNG TRÌNH: MS THANH NỮ

Địa điểm: Hòa Phát, Cẩm Lệ, Đà Nẵng Quy mô: 5 x 20m x 3 tầng.

Xem thêm

CÔNG TRÌNH CHẠY ĐUA ĐÓN TẾT 2016...

Công trình được thiết kế trong vòng 3 ngày đêm không nghỉ, thời gian xin phép xây dựng trong vòng...

Xem thêm